Col·laboradors

Àrea RRHH

El equip tècnic de la Fundació Mossèn Josep Raventós, titular de la residencia Casa Família El Cenacle, es el òrgan encarregat de la gestió del centre per la planificació, coordinació i supervisió funcional i assistencial dels residents del centre .

Imma Serrano Reventós

Gerent i presidenta de la Fundació

Noemí Sanjurjo Montero

Direcció Tècnica

Magda Archidona

Colabora com coordinadora de RRHH i adjunta a Gerència

Laura Bertran

Treballadora Social

Celia Vendrell

Animadora

Alba Pizarro

Educadora Social

Eduardo Forga

Res.Higiènic Sanitari

Pilar Arriola

Metgessa

Elisabeth Lobato

Psicòloga

Lorena Piedras

Fisioterapeuta