Equip professional

Àrea RRHH

El equip tècnic de la Fundació Mossèn Josep Raventós, titular de la residencia Casa Família El Cenacle, es el òrgan encarregat de la gestió del centre per la planificació, coordinació i supervisió funcional i assistencial dels residents del centre .

Sra. Imma Serrano Raventós

Gerent i presidenta de la Fundació

Noemi Sanjurjo Montero

Responsable Infermeria Higiènic-Sanitaria.

Sr. Toni Monfort

Director Tècnic

Celia Vendrell

Animadora Sociocultural

Eduard Forga

Infermer Higiènic-Sanitari

Sofia Pedrosa

Psicòloga

Lorena Piedras

Fisioterapeuta

Lara Gallart

Administrativa i coordinadora de RRHH

Júlia Salvador

Treballadora Social