Presentació

Fundació Mossèn Josep Raventós

La missió de la Residència Casa Família el Cenacle de Maria, de la qual es titular la Fundació Mossèn Josep Raventós te com a missió l’atenció de les persones més vulnerables i fràgils com les persones grans, les persones amb discapacitat i els col·lectius en situació de pobresa, marginació, risc i/o desavantatge social, dins i fora de Catalunya mitjançant el foment, la promoció, la creació, el desenvolupament i/o la gestió de projectes, serveis, estudis, col·laboracions i d’altres iniciatives socials, donant així continuïtat a l’esperit cristià de la seva obra.

VISIÓ:
La visió. La residència Casa Família el Cenacle de Maria , pretén enfortir la seva organització a partir d’un creixement global, tant institucionalment així com dels seus recursos , per a garantir la seva consolidació i viabilitat futura en el territori, com a entitat prestadora de serveis socials, mostrant alhora la seva vessant més humana i familiar en els seus espais d’atenció residencial, conjugant la qualitat i la professionalitat dels seus serveis amb la proximitat d’un tracte respectuós, afectiu i familiar, oferint, a més, a tots aquells que així ho desitgin un suport espiritual.

VALORS:
Els valors que regeixen a la Residència Casa Família el Cenacle de Maria són de servei, respecte, generositat i solidaritat que ha de promoure un sentiment familiar d’acolliment i pertinença.

PRINCIPIS:
Principis. L’habitatge és alguna cosa més que una solució a les necessitats fisiològiques. Ha d’oferir un marc de seguretat afectiva on la persona gran pugui expressar les seves emocions i els seus conflictes. És a dir, que pugui realitzar la seva vida en un entorn domèstic i familiar, on la privacitat, la propietat, la seguretat física i psicològica, la relació interpersonal, la confiança i estabilitat han de ser presents en tota actuació.

La recerca permanent de la qualitat de la vida de la gent gran del nostre centre, es fonamenta a partir de la millora continua d’un treball multidisciplinari, regit pels valors de servei, respecte, generositat i solidaritat, que ha de promoure un sentiment familiar d’acolliment i pertinença per tal de que continuïn sentint-se protagonistes en el desenvolupament del seu projecte de vida.
La igualtat d’oportunitats entesa com el dret a viure i conviure en un entorn digne i de qualitat per a qualsevol persona gran que ho necessiti i en especial aquelles que presenten una situació social de major risc o de vulnerabilitat.
El respecte a la seva història personal, entesa com a respecte als seus costums, creences, preferències i desitjos, sempre que, dins de les seves possibilitats, garanteixin la seva seguretat i salut personal.
La participació activa, dins de les seves possibilitats, en el seu programa d’atenció individual i en el seu entorn més personal, adient segons la seva història i necessitats bio-psico-socials.
Fomentar i/o mantenir les relacions familiars dels residents, informant-los, orientant-los i vetllant per el manteniment dels seus vincles més afectius i relacionals.