Documentació

Com un exercici de transparència i rendició de comptes, estem sotmesos a diferents controls i auditories i disposem de codis,
criteris i polítiques de gestió per garantir la sostenibilitat, la transparència i la qualitat dels serveis.

Llei de transparencia de la Generalitat